Ο σύλλογος Καμαρών για την εκδίκαση της υπόθεσης των ανεμογεννητριών

22 Φεβρουαρίου 2018
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ
ΕΔΡΑ: ΚΑΜΑΡΕΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως είναι γνωστό, ο Σύλλογος των Καμαρών, έχει προσφύγει εκ μέρους των μελών του και των κατοίκων της περιοχής αλλά και συμβεβλημένων κατοίκων που έχουν έννομο συμφέρον, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αιτούμενος την αποκαθήλωση των ανεμογεννητριών που έχουν στηθεί στο λόφο Ανεφανίδες της περιοχής. 

Η προσφυγή αυτή, έγινε αποκλειστικά και μόνο από τους αναφερόμενους, χωρίς να έχουν την συμβολή των αρχών του τόπου, φορέων, γενικότερα της παριανής κοινωνίας και ειδικότερα της Μονής Λογγοβάρδας, η οποία, την άνοιξη του 2003 στο Δημοτικό Συμβούλιο υποστήριξε την ανέγερση των ανεμογεννητριών προκειμένου, όπως είπε, να εισπράξει τις 250 χιλιάδες ευρώ για τη συντήρηση των μονών, χωρίς βέβαια να λάβει υπόψη της, εάν από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών προκύπτουν προβλήματα σε βάρος της ποιότητας ζωής και της υγείας των περίοικων. 

Η προσφυγή μετά από πολλές αναβολές συζητήθηκε την Τετάρτη 7/2/2018. Ο Σύλλογος με τους δικηγόρους που τον εκπροσώπησαν, υποστήριξε κατά τη συζήτηση, την αποκαθήλωση των ανεμογεννητριών για συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς λόγους τους οποίους υποστηρίζουν συγκεκριμένες νομικές διατάξεις. Ειδικότερα, στην περιοχή αυτή, δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών (γενικότερα βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αδρανών υλικών λατομείων) σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, να σημειωθεί δε, ότι η περιοχή κατά το ΓΠΣ Πάρου έχει περιληφθεί στην ΠΕΠ 7, δηλαδή σε περιοχή αποκλεισμού των ανωτέρω εγκαταστάσεων. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της ΔΕΗ υποστήριξαν τις δικές τους θέσεις. 

Εμείς ελπίζουμε ότι η προσφυγή μας θα γίνει δεκτή, δεδομένου ότι εάν χαθεί, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, όπως άλλωστε έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει και στην υπόλοιπη Πάρο. Καλούμε δε, τα μέλη του Συλλόγου και τους κατοίκους των Καμαρών να μας έχουν εμπιστοσύνη και να υποστηρίξουν τις όποιες ενέργειες ακολουθήσουν απ΄αυτούς που έχουν αναλάβει αυτή την ευθύνη, έτσι ώστε να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες σε ολόκληρη την Πάρο. 

Θέλουμε τέλος, να ευχαριστήσουμε ως Σύλλογος τους δικηγόρους κα. Λερούνη Βασιλική και κ. Αγγελάκο Νικόλαο που μας εκπροσώπησαν στο δικαστήριο. Χωρίς τη δική τους αρωγή, δεν θα ήμασταν σε θέση να προχωρήσουμε την υπόθεση καθώς τα οικονομικά μας δεν το επιτρέπουν. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Καμαρών Πάρου.