Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, στις 27/2/2018

DHMOS_ANTIPAROU.jpg

Την Τρίτη 27/2/2018 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου στο ΚΕΠ του νησιού στις 5 το απόγευμα.

Τα θέματα προς συνεδρίαση είναι τα παρακάτω:
 
1. Έγκριση σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αντιπάρου για το έργο «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχετικό τεύχος της Π.Σ., έγκριση της υποβολής της Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υποβολή της σχετικής Πρότασης Χρηματοδότησης και ορισμός με απόφαση του Περιφερειάρχη δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τους αναπληρωτές αυτών

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της αποδοχής δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από το «Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός»

3. Αποδοχή ποσού 4.190€ από ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών Σχολείων του Δήμου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές

4. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου για επισκέψεις σε Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

5. Αιτήματα πολιτών.