Συνεδρίαση επιτροπής διαβούλευσης δήμου Πάρου στις 14/2/2018

Η επιτροπή διαβούλευσης δήμου Πάρου συνεδριάζει την Τετάρτη 14/2/2018 στις 11 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Υφιστάμενο λατομικό χώρο εξόρυξης σχιστολιθικών πλακών, έκτασης 27.785,32 τ.μ. στη θέση ΚΑΜΑΡΕΣ Π.Ε. Πάρου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον Χριστόφορο Γεώργιο».
Για προβολή του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  στο Link: goo.gl/FzbSBG

2. Γνωμοδότηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Βιώσιμες Πόλεις Μαθιός Καρλαύτης».

* Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στην παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματέα της Επιτροπής (Σιφναίου Κ. 22843 60112). 
* Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.