Προς δημοτική αρχή: Τι γίνεται στον Αγ. Χαράλαμπο

Όλη η περιοχή στον Αγ. Χαράλαμπο (ακριβώς δίπλα από τον ΧΥΤΑ), έχει γεμίσει από πλαστικές σακούλες.

Οι σακούλες έχουν μεταφερθεί λόγω του αέρα από τον ΧΥΤΑ και αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα.

Αυτήν την εποχή όμως η περιοχή με τις σακούλες φαίνεται να βρίσκεται στη χειρότερη φάση της και δικαίως υπάρχει ανησυχία, τόσο για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, όσο και τη διατροφική αλυσίδα των ζώων που βοσκούν στην περιοχή.

Για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει να κινητοποιηθεί η δημοτική αρχή και συγχρόνως να υπάρχει απαγόρευση βόσκησης έως να λυθεί το πρόβλημα.