Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου, στις 12/2/2018

Τη Δευτέρα 12/2/2018 και ώρα 12 το μεσημέρι, στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων  πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018.

Θέμα 2ο Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για το έργο «Επέκταση Γέφυρας Αλυκής» του Δήμου Πάρου.
 
Θέμα 3ο Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον Περιφερειακό Λευκών» του Δήμου Πάρου.
 
Θέμα 4ο Καθορισμός όρων της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (περιπτέρου), το οποίο βρίσκεται στο δημοτικό χώρο πλησίον του ενοριακού ναού της Παντάνασσας της Δημοτικής  Κοινότητας Νάουσας  του Δήμου Πάρου.
 
Θέμα 5ο Καθορισμός όρων της δημόσιας ,μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Πάρου.