Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 13/1/2018

Την Τρίτη 13/2/2018 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση τεχνικού προγράμματος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. έτους 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση προϋπολογισμού ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. οικ. έτους 2018 & του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 291/2017 απόφαση του ΔΣ και λήψη νέας για την έγκριση του πρακτικού 8 της Επιτροπής Ονομασίας & Μετονομασίας οδών & πλατειών της Δ/Κ Πάρου».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων (ΠΔ 270/81).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στη θέση «Αυκουλάκι» της Δ.Κ. Μάρπησσας (δωρεά κ. Βασιλικής Ασπροπούλου).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων της κ. ΛΙΑΚΟΥ ΜΙΜΙΚΑΣ για χρήση δημοτικού χώρου στη θέση «Ψαριανά» της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για παραχώρηση αίθουσας στη μαρίνα της Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 8ο: Προκήρυξη νέας δημόσιας πλειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου το οποίο βρίσκεται στη θέση «Καστροβούνι» της Δ.Κ. Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 265/2017 απόφασης ΔΣ που αφορά την Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στο συνέδριο «Verde. Tec Forum» και ορισμός εκπροσώπων.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στο διεθνές συνέδριο «Έξυπνα Νησιά και Έξυπνες Μικρές Πόλεις – Πολιτικές Τεχνολογίες, Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές» και ορισμός εκπροσώπων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση συμμετοχής του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιου στην Ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακή οργάνωση γραφείου κίνησης κρατικών αυτοκινήτων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Πάρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας  ΕΠΑΨΥ για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη συνδιοργάνωση με την Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων της διεξαγωγής του Final Four Κορασίδων στη Πάρο στις 17 & 18 Μαρτίου 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. για το έργο «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικών επιτροπής χαρακτηρισμού ακαταλληλότητας οχημάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά των διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού FERIENMESSE 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά των διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού BOOT 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συμμετοχή του Δήμου Πάρου ως συνεκθέτης στο περίπτερο του ΕΟΤ στην διεθνή τουριστική έκθεση  FERIENMESSE 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά των διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά των διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού PANORAMA 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια υλικών για συντήρηση παιδικών χαρών».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Εκτίμηση αγοραίας αξίας αγροτεμαχίου – βοσκοτόπου στην περιοχή Μαράθι της Τ/Κ Κώστου στη θέση “Στοές αρχαίων λατομείων” του Δήμου Πάρου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Επισκευή – Συντήρηση εργαλείων κήπων».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Παροχή υπηρεσιών για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προσωρινή αποθήκευση, διαχείριση & μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Πάρου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 28ο: Αίτημα του Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρας Μαρμάρων για ανάρτηση πανό.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 29ο: Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή υποστήριξης στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας  Γενιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.