Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 14/2/2018

kdepap.jpg

Συνεδριάζει η ΚΔΕΠΑΠ την Τετάρτη 14/2/2018 στις μία το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1. Έναρξη διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του προγράμματος ΚΗΦΗ.
2. Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
3. Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων 
4. Έγκριση για παραχώρηση χώρων 
5. Θέματα που αφορούν το Μουσείο Γλυπτικής «Νικόλαος Περαντινός» 
6. Θέματα που αφορούν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας» 
7. Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία ΔΗΜΟΣΝΕΤ
8. Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης της Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΕΠΑΛ
9. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 84/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα «Ορισμός υπευθύνου για την ενημέρωση των υπόχρεων ΔΚΠ και ΔΟΚ» με ορισμό αναπληρωτή.
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας. 
11. Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2018.