Κατεπείγουσα συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής δήμου Πάρου

Η επιτροπή ποιότητας ζωής δήμου Πάρου, συνεδριάζει την Τρίτη 13/3/3018 στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς στις 12 το μεσημέρι, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δημιουργία νέων διαβάσεων πεζών στο δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Πάρου
 
Θέμα 1ο Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου σε τρίτους με αντάλλαγμα, κατόπιν δημοπρασίας και καθορισμός χώρων δημοπράτησης.
 
Κατεπείγουσα συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης
Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο  γεγονός :
1.ως προς το πρώτο θέμα ότι οι διαγραμμίσεις πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την εορταστική περίοδο του Πάσχα(08-04-2018),όπου παρουσιάζεται σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης και του κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο της νήσου Πάρου
2.ως προς το δεύτερο θέμα οι κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 1ου τριμήνου (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) εκάστου έτους.