Συνεδρίαση λιμενικού ταμείου Πάρου Αντιπάρου στις 16/3/2018

limeniko_tameio.jpg

Το λιμενικό ταμείο Πάρου Αντιπάρου συνεδριάζει στο γραφείο του (πλ. Εκατονταπυλιανής), την Παρασκευή 16/3/18 και ώρα 11:00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
             
ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων 

ΘΕΜΑ 3ο: Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σε αίτημα για παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας ζώνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου.