Συνεργασία ΚΔΕΠΑΠ με Κέντρο Κοινότητας

Στο Κ.Η.Φ.Η. «Η ΑΓΑΠΗ» έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2017 ομάδα νοητικής ενδυνάμωσης με συντονίστρια την ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας Αραμπατζή Αθηνά.

Η συνάντηση πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη και ώρα 11:00 στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η. και περιλαμβάνει ασκήσεις προσοχής, μνήμης και γλώσσας με στόχο την ενίσχυση των νοητικών και εκτελεστικών λειτουργιών.

Πριν την ένταξη στην ομάδα υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης των νοητικών λειτουργιών  με τεστ μνήμης.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 22843 60115 (Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Μέριμνας), 22840 51624 (Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου) & 2284051181 (Κ.Η.Φ.Η.).