Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Παροικιάς στις 20/3/2018

Την Τρίτη 20/3/2017 συνεδριάζει η δημοτική κοινότητα Πάρου (Παροικιάς), στις 10.30 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συζήτηση και προγραμματισμός εκδηλώσεων έτους 2018.

Θέμα 2ο: Συντήρηση στάσεων Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας.

Θέμα 3ο: Παραχώρηση χώρου για την κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής και την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

Θέμα 4ο:Αίτηση της επιχείρησης ERKYNA TRAVEL για απομάκρυνση πέργκολας.

Θέμα 5ο: Κατασκευή υπερυψωμένης ράμπας για πρόσβαση σε ακάλυπτο χώρο, ιδιοκτησίας Λουκή Θεοδώρας στη θέση πλατεία Μ. Μαυρογένους.

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων.