Επιστολή της ένωσης συλλόγων γονέων δήμου Πάρου για τη σύγκλιση συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής παιδείας

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΜΑ

Θέμα: «Σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Έχοντας υπόψη: α) την απόφαση Δημάρχου Νο 135 με αρ.πρ. 1907/15-2-2018 με θέμα «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
                         β) τα αποσταλμένα έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 11/12/2017, 8/3/2018, 9/3/2018 και 10/3/2018, μεταξύ της ΕΛΜΕ και του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Χριστόφορου Χρήστου. 
                         γ) το άρθρο 50 του νόμου 1566/1985 όπου, η δημοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο και στο δημοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή τον, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.  
                      δ) τον τρόπο λειτουργίας δημοτικών επιτροπών παιδείας Δ4/86/11-02-1987 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. (άρθρο 1 παρ. 3 και άρθρο 2 παρ. 3) και το άρθρο 41 παρ. 3 Ν. 1566/1985)

Σας γνωρίζουμε ότι:

Παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις για τις κτηριακές εγκαταστάσεις και για την στέγαση των σχολικών μονάδων, αιτούμαστε την Σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με τα παρακάτω προτεινόμενα θέματα:
α) Ανέγερση του «Νέου Γυμνασίου Πάρου» 
β) Ειδικό Σχολείο
γ) Στέγαση Νηπιαγωγείων, μετά την υποχρεωτική φοίτηση των τετράχρονων 

Επίσης προτείνουμε:
α) Την αγορά οικοπέδου, περιμετρικά της πόλης, που θα επιτρέπεται η ανέγερση σχολικών κτιρίων.
β) Την ανταλλαγή ή παραχώρηση οικοπέδου της εκκλησίας για αυτό το σκοπό.   
γ) Την Ίδρυση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στο σχολείο της Ανεραντζιάς.  
δ) Την αξιοποίηση του Δημοτικού Σχολείου Σωτήρων.
ε) Την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, να γίνει την περίοδο των διακοπών του Πάσχα κατόπιν συνεννοήσεως των μελών, αφού τίθεται θέμα γραμματειακής υποστήριξης.          

Θα θέλαμε ως γονείς «το καλύτερο σχολείο» για τα παιδιά μας. Επειδή όμως γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχουν δημοτικά οικόπεδα προς ανοικοδόμηση και τα υφιστάμενα κτίρια προς ενοικίαση δεν αρκούν, στα τετραγωνικά που απαιτούν οι προδιαγραφές, μέχρι τώρα ανεχτήκαμε τις προσωρινές λύσεις. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτές. 

Πρέπει όλοι μαζί να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και να σχεδιάσουμε πως θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, που θα προκύψουν στο μέλλον.  

Κλείνοντας, υπογραμμίζουμε ότι το Σχολείο, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων μας.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες