Κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου

Τη Δευτέρα 26/3/2018 συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου στις 10 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο Καθορισμός όρων δημόσιας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής  δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
 
Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο  γεγονός: ότι οι κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 1ου τριμήνου (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) εκάστου έτους.