Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 28/3/2018

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου συνεδριάζει την Τετάρτη 28/3/2017 στην αίθουσά του, στις 7 το απόγευμα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Προστασίας Ζώων Πάρου (PAWS) για βοήθεια του Δήμου Πάρου στην ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση Σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας «Εμποροπανηγύρεων» στον Δήμο Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας» και αποδοχή χρηματοδότησης.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχή χρηματοδότησης.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάρου για το έργο «Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β’ φάση), προϋπολογισμού 150.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάρου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, ευπρεπισμού και μικροσυντήρησης ηλεκτροφωτισμού λιμανιών Δήμου Πάρου για το έτος 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος του ΔΛΤ κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 8ο:
Καθορισμός κριτηρίων και δικαιολογητικών για την ένταξη των ευπαθών ομάδων στη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη απόφασης για την:
α) Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαρμάρων» προϋπολογισμού 970.000,00€.
β) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΝΑΙΓ62 με τίτλο «Κατασκευή και αναβάθμιση παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών» του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και την υποβολή του έργου «Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαρμάρων» στην ως άνω πρόσκληση με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πάρου.
γ) Βεβαίωση της ανάληψης εκ μέρους του Δήμου Πάρου της λειτουργίας και συντήρησης του έργου «Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαρμάρων».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 10ο:
Ένταξη του Δήμου Πάρου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση σχεδίου για την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Μαργ. Πατέλη, Μ. Πατέλη, Ν. Φλεμοτόμου, Α. Πατέλη, Στεφ. Πατέλη και Σταύρου Πατέλη στη θέση «Ξηροπόταμος» του παραδοσιακού οικισμού Νάουσας Πάρου που έχει αρθεί με την υπ’ αριθμ. 77/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 12ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Θεοδώρας Λουκή για κατασκευή υπερυψωμένης ράμπας στη θέση Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους της Δ/Κ Πάρου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 13ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αργυρώς Φίλη για απομάκρυνση πέργκολας από την πλατεία Μαντώ Μαυρογένους της Δ/Κ Πάρου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση συναλλαγών με την χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S.).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 15ο:
Οριστική παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΩΣΤΟΥ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος

ΘΕΜΑ 16ο:
Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/75 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 17ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος για τοποθέτηση βάσεων ποδηλάτων επί του κοινόχρηστου χώρου στην είσοδο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού MITT η οποία έλαβε χώρα στη Μόσχα Ρωσίας από 13 έως 15 Μαρτίου 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού SALON MONDIAL η οποία έλαβε χώρα στο Παρίσι Γαλλίας από 15 έως 18 Μαρτίου 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού ITB η οποία έλαβε χώρα στο Βερολίνο Γερμανίας από 07 έως 11 Μαρτίου 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 22ο:
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Πάρου και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 23ο:
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.