Συνεδρίαση Περ. Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στις 2/4/2018

Το περιφερειακό συμβούλιο Ν. Αιγαίου συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «Ερμής» στη Σύρο, τη Δευτέρα 2/4/2018 με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο
Συζήτηση επί της σκοπούμενης διατάραξης των σχέσεων Α’ και Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης μετά την πρόσφατη επίθεση στον Β’ βαθμό από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ: 2ο
Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου επί των εξελίξεων στο ζήτημα της επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων Σύρου.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ: 3ο
Ενημέρωση επί των κάτωθι ολοκληρωμένων έργων: 
- Υδροδότηση πόλης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά 
- Ανάθεση διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου 
- Σύναψη σχετικής συμφωνίας με Δήμο Ρόδου και ΔΕΥΑΡ
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος
(ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

ΘΕΜΑ: 4ο
Ενημέρωση επί του διαγωνισμού :
«Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Οδικού Φωτισμού της νήσου Ρόδου».
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ: 5ο
Ενημέρωση για την εξέλιξη της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα νησιά Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο και εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Επιπτώσεων για την εγκατάσταση στα διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου Βιομηχανικών Α.Π.Ε. 
Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς

ΘΕΜΑ: 6ο
Παράταση ωραρίου καταστημάτων Π.Ε Δωδεκανήσου και Π.Ε. Κυκλάδων.
Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου 

ΘΕΜΑ: 7ο
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Κ.Ε.Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ» και λήψη απόφασης για συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην προτεινόμενη από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Κ.Ε.Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ» αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Εισηγήτρια : Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ: 8ο
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου» και λήψη απόφασης για συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην προτεινόμενη από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου» αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος

ΘΕΜΑ: 9ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Πολιτική και Περιβαλλοντολογική Προστασία του νησιού της Ρόδου και Αναβάθμιση των Δασικών Περιοχών της Ρόδου με Συγκεκριμένες Παρεμβάσεις»

Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ: 10ο
Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 Κυκλάδων
Εισηγήτρια: Αθηνά Καλλιγά

ΘΕΜΑ: 11ο
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Κυκλάδων έτους 2018
Εισηγητής: Αντώνης  Λούβαρης

ΘΕΜΑ: 12ο
Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ: 13ο
Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Μήλου για την Εκπόνηση Μελετών του έργου: ‘’Δημοτικό Σφαγείο με Βιοκλιματικά Κριτήρια στη Θέση Τρυπητές Μήλου’’.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ: 14ο
Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  και του Δήμου Σίφνου για το έργο «Επισκευές - συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β’ φάση) Δήμου Σίφνου» - Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ: 15ο 
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 - Οικονομικού Προϋπολογισμού 2018 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ».
Εισηγητής: Καραμαρίτης Νικόλαος 

ΘΕΜΑ: 16ο 
Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018.
Εισηγήτρια : Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ: 17ο
Προγραμματισμός προσλήψεων Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ: 18ο 
1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου & Δήμου Σύρου Ερμούπολης για την Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ''Δημήτριος Βικέλας'' - Κλειστή Αίθουσα Α” (Άρθρο ΄5 Ισχύς προγραμματικής Σύμβασης -  Χρονοδιάγραμμα), 
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ: 19ο 
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Γενικού Νοσοκομείου Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» για το έργο «Διασύνδεση του αξονικού τομογράφου Κω με δίκτυο της ΔΕΗ»
Εισηγητής: Θωμάς Σωτρίλλης

ΘΕΜΑ: 20ο
Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Καλαθοσφαίρισης Πυλώνας» 
Εισηγητής: Νίκος Νικολής

ΘΕΜΑ: 21ο
Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της ΠΝΑΙ για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Πηγαδιών Καρπάθου»
Εισηγητής : Γιάννης Μηνατσής

ΘΕΜΑ: 22ο
Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ορισμός ομάδας έργου
Εισηγήτρια : Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ: 23ο
Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ορισμός ομάδας έργου
Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ: 24ο
Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο ατόμων Κοινωνικών Λειτουργών ( ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ) για την έδρα της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων στα πλαίσια των Συνοδευτικών μέτρων του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ
Εισηγητής : Δημήτρης Αλουμανής

ΘΕΜΑ: 25ο
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του  Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Εισηγητής: Μπάρδος Χρήστος

ΘΕΜΑ: 26ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για την Κουνοποκτονία του νησιού της Ρόδου για τα έτη 2018 και 2019
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ: 27ο
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.