Λειτουργία περιφερειακών ιατρείων Πάρου (Απρίλιος 2018)

Ανακοινώθηκε η λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων Πάρου για τον Απρίλιο 2018. (Τα ιατρεία λειτουργούν από τις 8.30 έως τις 14.00).

Ιατρείο Μάρπησσας
2/4 Δημ. Μυργιώτης
3/4 08:30 έως 11:00 Μάρμαρα και από ώρα 11:30-14:00 Πρόδρομος. Δημ. Μυργιώτης
4/4 Δημ. Μυργιώτης
5/4 Από 08:30 έως 11:00 και από ώρα 11:30-14:00 Λεύκες, Άννα Γαϊτανάρου
10/4 Δημ. Μυργιώτης
16/4 Δημ. Μυργιώτης
18/4 Δημ. Μυργιώτης
19/4 Από 08:30 έως 11:00 Κώστος και από ώρα 11:30-14:00 Λεύκες, Άννα Γαϊτανάρου
25/4 Δημ. Μυργιώτης

Ιατρείο Νάουσας
3/4 Άννα Γαϊτανάρου
4/4 Άννα Γαϊτανάρου
11/4 Άννα Γαϊτανάρου
13/4 Κ. Μανιός
17/4 Αικ. Ρούσσου
18/4 Άννα Γαϊτανάρου
24/4 Αικ. Ρούσσου
25/4 Άννα Γαϊτανάρου
27/4 Άννα Γαϊτανάρου

Ιατρείο Αγκαιριάς
3/4 Θεοδ. Παλύβου
5/4 Παρ. Τρακοσάρη
26/4 Ευμορφία Κραβαρίτη.