Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Πάρου στις 3/4/2018

Τη Μ. Τρίτη 3/4 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή δήμου Πάρου στις 11.30 το πρωί στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο Έγκριση της πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων  σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 για πληρωμή υποχρεώσεων προηγούμενων ετών.
 
Θέμα 2ο Έγκριση της πραγματοποίησης σταθερών δαπανών διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 3ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 4ο Καθορισμός των όρων της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Κακάπετρα-Αμμουδάρες» της Δημοτικής  Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου.
 
Θέμα 5ο Έγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» του Δήμου Πάρου
 
Θέμα 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ.213/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου