Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 14/3/2018

Την Τετάρτη 14/3/2018 στις μία το μεσημέρι, συνεδριάζει η ΚΔΕΠΑΠ στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Θέμα 1ο: Έγκριση δεύτερης άδειας χειριστή πρωτοκόλλου της  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π
Θέμα 2ο: Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων
Θέμα 3ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων
Θέμα 4ο: Έγκριση παραχώρησης χώρων
Θέμα 5ο: Θέματα που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις παραχωρηθέντων κτηρίων στην Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π
Θέμα 6ο: Θέματα που αφορούν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας»
Θέμα 7ο: Θέματα που αφορούν τον παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 8ο: Ορισμός στατιστικού ανταποκριτή για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ  βάση της υπ’ αριθμ.9 εγκυκλίου του.