Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 24/4/2018

Τη Δευτέρα 24/4 συνεδριάζει η ΚΔΕΠΑΠ στις 2 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Θέμα 1ο: Έγκριση αποστολής πινάκων για την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» στο Υπουργείο Εσωτερικών.  

Θέμα 2ο: Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Θέμα 3ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων.

Θέμα 4ο: Έγκριση  παραχώρησης χώρων.

Θέμα 5ο: Θέματα που αφορούν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας».

Θέμα 6ο: Απόφαση σε αίτημα της AEGEAN FILM FESTIVAL.

Θέμα 7ο: Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, δέσμευση πίστωσης προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 8ο: Ανανέωση σύμβασης συντήρησης λογισμικού μισθοδοσίας με την εταιρεία DATA Communication.