Οικονομική ενίσχυση σε αγρότες της Πάρου

Ο ΕΛ.ΓΑ. καλεί όλους όσοι υπέστησαν ζημιά στη φυτική παραγωγή τους (κηπευτικά, αμπέλια, ελιές κλπ), από την ισχυρή ανεμοθύελλα - χαλάζι που έγινε στις 28/3/18 στον δήμο Πάρου να υποβάλουν αίτημα οικονομικής ενίσχυσης στον ανταποκριτή ΕΛ.ΓΑ. Πάρου από 29-3/18 έως και τη Πέμπτη 12/4/18.

Τα τέλη εκτίμησης είναι:
2 € το στρέμμα για τα κηπευτικά και τα αμπέλια
0,10 € για το κάθε δέντρο.