Πρόσκληση γενικής συνέλευσης μετόχων του δημοτικού πάρκου Πάρου στον Άη Γιάννη Δέτη

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό μητρώου 68114/81/Β/9/05 και αριθμό ΓΕΜΗ 048485138000, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου και το Δήμαρχο Πάρου, ως μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας, σε  Γενική Συνέλευση την 11η Μαίου 2018  και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Πάρου για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με μοναδικό θέμα :

Τον ορισμό  νέου μέλους στο Δ.Σ της Δημοτικής Α.Ε. Πάρκο Πάρου.