Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 27/4/2018

Την Παρασκευή 27/4/2018 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεών του, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:
2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση της μελέτης "Έργα Προστασίας από τη Θαλάσσια Διάβρωση και Δημιουργίας Παραλίας στις Ακτές Αμπελά και Δρυού Νήσου Πάρου" για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και αποδοχή των όρων της πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ Νοτίου Αιγαίου με κωδ.: ΝΑΙΓ69, με τίτλο "Προστασία των Ακτών της Περιφέρειας από τη Διάβρωση" στον Άξονα Προτεραιότητας 2 “Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των Πόρων".
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 3ο:
Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά «Λειτουργία υφιστάμενου κομβικού σταθμού Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας και Ίντερνετ με κωδικό θέσης ‘’PAROS A/T 0340131”” Νήσου Πάρου».
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 4ο:
Ενημέρωση του Δ/Σ σχετικά με την λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου – Μάρπησσας.
Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης  κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.

ΘΕΜΑ 5ο:
Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 6ο:
Μερική διαγραφή τέλους και προστίμου βεβαιωμένων τελών επί  ακαθαρίστων εσόδων έτους 2007 (παρ 1δ και 2 του άρθρου 174 Ν.3463/2006)–Εκτέλεση Δικαστικής Απόφασης αρ.213/2015 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 7ο:
Λήψη απόφασης για την προσθήκη οστεοφυλακίων και δημιουργία χωνευτηρίου στο Κοιμητήριο του Προδρόμου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 8ο:
Επιχορήγηση Συλλόγου Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Δρυού Πάρου «Τα Δελφίνια» για συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πάρου του διαγωνισμού «Paros Wind Odyssey».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 10ο:
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Νάουσας και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 11ο:
Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προς εξεύρεση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού RIYADH TRAVEL FAIR η οποία έλαβε χώρα στο Ριάντ Σαουδικής Αραβίας από 10 έως 13 Απριλίου 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών κοινόχρηστων χώρων».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 14ο:
Συζήτηση και λήψη απόφασης για αλλαγή του τρόπου καταβολής των μισθωμάτων, από το Δήμο Πάρου στους εκμισθωτές ακινήτου προς χρήση στάθμευσης οχημάτων, στην περιοχή Καστροβούνι Παροικίας της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Πάρου με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «AEGEAN FILM FESTIVAL» για το διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση αγοράς βιβλίων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 18ο:
Διοργάνωση ταξιδίου γνωριμίας (press trip) Τσέχων δημοσιογράφων στην Πάρο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.