Επανέναρξη των εργασιών στο λιμάνι της Αλυκής

Από τον δήμο Πάρου εκδόθηκε στις 24/4/2018 δελτίο τύπου σχετικά με την επανέναρξη εργασιών στο λιμάνι της Αλυκής.

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Από σήμερα 24/04/2018, συνεχίζεται η εκτέλεση του έργου «Έργα λειτουργίας – βελτίωσης – επέκτασης υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στην Αλυκή (Αγκαιριά) Δήμου Πάρου ν. Πάρου Ν. Κυκλάδων», προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδότησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου.
 
Με την υπ’ αριθ. 23863/Φ.4.3 Δ.Τ.Ε. Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ξεπεράστηκαν  οι τυπικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και ένα μεγάλο έργο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή ακολουθεί την πορεία ολοκλήρωσής του.
 
Με έγγραφά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου, ενημέρωσε σχετικά το Λιμεναρχείο Πάρου καθώς και την ανάδοχο εταιρεία P.C.Development S.A. για την επανέναρξη των εργασιών».