Νέα διανομή αγαθών στις 3-4/5/18 στο επαρχείο Πάρου

Στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) με επικεφαλής εταίρο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και εταίρους τον ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ και τον ΔΗΜΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, ανακοινώνουν διανομή καθαριστικών (Β’ Φάση) στους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ .
   
Η διανομή θα γίνει την Πέμπτη 03.05.18 και την Παρασκευή 04.05.18 και ώρα 11.00 - 13.00 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου - Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πάρου -  που βρίσκεται στο Αγροκήπιο της Παροικίας Πάρου.

Απαραίτητη η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΜΚΑ.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου
& Έπαρχος Π.Ε. Πάρου
Κων/νος Ν. Μπιζάς