Συνεδρίαση Περ. Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, στις 14/5/2018

Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Ν. Αιγαίου τη Δευτέρα 14/5/2108 στις 9 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη Σύρου, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο
Συζήτηση επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ» - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ: 2ο
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχειακού οδικού δικτύου στα μικρά νησιά των Κυκλάδων στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής», με τίτλο «Βελτίωση Ασφάλειας του οδικού δικτύου των μικρών νησιών της Περιφέρειας».
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ: 3ο
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχειακού οδικού δικτύου στα μεγάλα νησιά των Κυκλάδων στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Βασικών Υποδομών», με τίτλο «Δημιουργία και Βελτίωση υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου-έργο οδικής ασφάλειας»
Εισηγητής:: Αντιπεριφερειάρχης Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ: 4ο
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχειακού οδικού δικτύου στα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής», με τίτλο «Βελτίωση Ασφάλειας του οδικού δικτύου των μικρών νησιών της Περιφέρειας».
Εισηγητής: Ειδικός Συνεργάτης Στέργος Στάγκας

ΘΕΜΑ: 5ο
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχειακού οδικού δικτύου στα μεγάλα νησιά της Δωδεκανήσου στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Βασικών Υποδομών», με τίτλο «Δημιουργία και Βελτίωση υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου-έργο οδικής ασφάλειας»
Εισηγητής:Ειδικός Συνεργάτης Στέργος Στάγκας

ΘΕΜΑ: 6ο
3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων έτους 2018
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Κυκλάδων Αντώνης Λούβαρης

ΘΕΜΑ: 7ο
Έγκριση 5ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων Ευάγγελος Μαούτσος

ΘΕΜΑ: 8ο
Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2018
Εισηγητές: Α.Παπούλης Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτ.Πρ/σμού Δωδεκανήσου
Β. Γιαννούρης, Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ: 9ο
Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2017
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ: 10ο
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 - Οικονομικού Προϋπολογισμού 2018 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ». (Από αναβολή)
Εισηγητής: Πρόεδρος ΑΜΚΕ ΓΑΛΗΝΟΣ Καραμαρίτης Νικόλαος 

ΘΕΜΑ: 11ο
Ακύρωση της υπ.αριθμ.146/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου για το έργο «Διαμόρφωση χώρων της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής για τη δημιουργία Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων (ΚΜΔΚΦ)».
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Σωτρίλλης Θωμάς

ΘΕΜΑ: 12ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έργο «Προσθήκη αίθουσας νηπιαγωγείου στο Δημοτικό Σχολείο Δονούσας»
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Μαργαρίτης Γιάννης

ΘΕΜΑ: 13ο
Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγίστης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»
Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Χρήστος Ευστρατίου

ΘΕΜΑ: 14ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την Έρευνα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση Μελισσοκομικών προβλημάτων στα νησιά των Κυκλάδων
Προϋπολογισμού 19.900 € προ ΦΠΑ
Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ: 15ο
Έγκριση 1η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κάσου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα
Εισηγητής: Έπαρχος Μηνατσής Γιάννης

ΘΕΜΑ: 16ο
Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αστυπάλαιας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»
Εισηγητής: Έπαρχος Γιάννης Θεμέλαρος 

ΘΕΜΑ: 17ο
Επικύρωση πρακτικών 1ης/6-2-2018 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: 18ο
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.