Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Νάουσας στις 15/5/2018

Την Τρίτη 15/5/2018 στις 9 το πρωί, συνεδριάζει η δημοτική κοινότητα Νάουσας στο γραφείο της για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. με επικαιροποιημένα στοιχεία για την τροποποίηση της υπ. Α.Π. οικ. 177360/18-1-14 ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας {ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 ΜW [95 A/Γ] και των συνοδών σε αυτό έργων.

2. Απομάκρυνση κυκλικού παρτεριού από το λιμάνι Νάουσας.

3. Διάνοιξη χάνδακος σε δημοτικό δρόμο για σύνδεση με την αποχέτευση.  

4. Αιτήματα παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων.

5. Κατασκευή πεζοδρομίου σε δημοτικό δρόμο στην περιοχή «Πλάκα» από την Μαλάμου Κυριακή.