Άρωμα γυναίκας στις εσωκομματικές εκλογές της Δημ. Τ.Ο. ΝΔ Πάρου - Αντιπάρου

Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για τις εσωκομματικές εκλογές στη δημοτική τοπική οργάνωση ΝΔ Πάρου Αντιπάρου. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Υποψήφιοι πρόεδροι

1. Χατζηγεωργίου Ιφιγένεια 196

2. Ροδίτης Κων/νος 81

Υποψήφια μέλη Δ.Σ.

1. Μανωλάκη Θεοδοσία 116

2. Πριμηκυρίου Μαρία 98

3. Λουκή Αικ. 89

4. Φραγκούλη Μαρία 81

5. Αλιπράντη Βασιλική 79

6. Σιφναίος Δημήτρης 76

7. Μπιζάς Ιωάννης 69

8. Μάζαρος Κων/νος 35

9. Τριανταφύλλου Μιχαήλ 28

10. Θηβαίος Θεοφάνης 26