Συνεδρίαση τοπικής κοινότητας Κώστου στις 22/5/2018

Η τοπική κοινότητα Κώστου, συνεδριάζει την Τρίτη 22/5/2018 στις 9 το πρωί στο γραφείο της για τη γνωμοδότηση στο παρακάτω θέμα:

1. Γνωμοδότηση Τοπικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν: Τροποποίηση της Α.Π. 177360/18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5MW (95 Α/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ».