"Φωνή της Πάρου" (18/5/2018)

Σήμερα, Παρασκευή, 18/5/2018, κυκλοφορεί η "Φωνή της Πάρου", με 4500 φ. Την εφημερίδα μπορείτε να τη βρείτε σε 60+ σημεία διάθεσή της.