Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 22/5/2018

Την Τρίτη 22/5/2018 στις 13.30 θα συνεδριάσει η ΚΔΕΠΑΠ στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Θέμα 1ο: Έγκριση δαπάνης καθαρισμού κλιματιστικών.

Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
    
Θέμα 3ο: Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Θέμα 4ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων.

Θέμα 5ο: Έγκριση παραχώρησης χώρων.

Θέμα 6ο: Έγκριση συμμετοχής της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και ορισμός υπευθύνου.

Θέμα 7ο: Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία Singular logic.