Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 22/5/2018

Την Τρίτη 22/5/18 στις 7 το απόγευμα, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου στην αίθουσα συνεδριάσεών του, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών Α’ τριμήνου οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Κ.Π.Π.Α. κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση εξόδων μετακίνησης διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Κωβαίου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 4ο:
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου- Αντιπάρου για το έτος 2018.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 5ο:
 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 6ο:
Πρόσληψη ναυαγοσωστών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου κατά το έτος 2018.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 7ο:
Διόρθωση στοιχείων πράξης παραχώρησης.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 8ο:
 Διαμόρφωση δημοτικής οδού στην περιοχή Βουνάλι στη Δ.Κ. Νάουσας Πάρου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 9ο:
Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για τον οικισμό «Μώλος» της Δ/Κ Αρχιλόχου (μετά από αίτηση Στέλλα Αντωνίου του Νικολάου).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 10ο:
 
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημοπρασίας για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 11ο:
 Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημοπρασίας για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 4ου Νηπιαγωγείου Παροικίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 12ο:
Μερική διαγραφή βεβαιωμένων δόσεων λόγω λύσης μισθωτηρίου συμβολαίου αιγιαλού και παραλίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 13ο:
Λήψη απόφασης διάθεσης θέσεων μαθητείας – καθορισμός αριθμού θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, μαθητεία ΕΠΑΣ, μαθητεία ΙΕΚ) για απασχόληση στο Δήμο Πάρου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 14ο:
Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή απορριμμάτων από τον οικισμό Νάουσας Δ.Κ. Νάουσας Δήμου Πάρου για το έτος 2018» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’/16-06-2011).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 15ο:
Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για τη προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’/16-06-2011).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμοί – συντηρήσεις οδών» σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’/16-06-2011).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 17ο:
Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά των κάδων απορριμμάτων από το εσωτερικό τμήμα οικισμού Λευκών Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’/16-06-2011).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 18ο:
Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση γραμματοθυρίδων στην περιοχή Αλυγαριές - Άγιος Ανδρέας της Δ/Κ Νάουσας του Δήμου Πάρου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 19ο:
Αντικατάσταση παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου στα ΔΣ Νομικών Προσώπων και λοιπών Συμβουλίων – Επιτροπών του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 20ο:
Προκήρυξη νέας δημόσιας πλειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Αγκαιριάς για εγκατάσταση ΑΤΜ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια Καυσίμων».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 22ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της δαπάνης συμμετοχής για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 458/2018 απόφασης Δημάρχου.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 23ο:
Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για παραχώρηση της αίθουσας στο Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών στη Νάουσα Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 24ο:
Λήψη απόφασης διοργάνωσης ομιλίας με θέμα «Η σχέση Μητέρας – Παιδιού».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 25ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εφημερίδας «Κυκλαδική Ε.Ε.» για συνεργασία με το Δήμο Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 26ο:
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 27ο:
Επιχορηγήσεις Συλλόγων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 28ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος για την κράτηση θέσεων ελλιμενισμού στην Μαρίνας της Νάουσας την 29η Μαΐου 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 29ο:
Έγκριση προμήθειας αναμνηστικών καλαθιών με τοπικά προϊόντα για τα κρουαζιερόπλοια που θα προσεγγίσουν την Πάρο το 2018.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 30ο:
Αίτημα της Chapter Five για παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στη Δ/Κ Νάουσα & στην Δ/Κ Πάρου για πραγματοποίηση διαφημιστικής ενέργειας της Coca – Cola Hellas.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος