Συνεδρίασης Οικ. Επιτροπής δήμου Πάρου στις 7/5/2018

dimos.JPG

Η Οικονομική Επιτροπή δήμου Πάρου συνεδριάζει τη Δευτέρα 7/5/2018 στις 12 το μεσημέρι, στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 2ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης βάσει της 80/2017 απόφασης της ΔΕΥΑΠ
 
Θέμα 3ο Έγκριση πρακτικού της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (περιπτέρου) ,το οποίο βρίσκεται στο δημοτικό χώρο πλησίον του ενοριακού ναού της Παντάνασσας της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας  του Δήμου Πάρου.
 
Θέμα 4ο Έγκριση πρακτικού της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου , το οποίο βρίσκεται στη θέση «Καστροβούνι» της Δημοτικής  Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου.
 
Θέμα 5ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πάρου»
 
Θέμα 6ο  Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Απριλίου 2018 στον Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου με διακριτικό τίτλο «AL ME DA XYL- Δασοτεχνικά και έργα πρασίνου» για την εργασία: «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου».