Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης Αθ. Μαρινόπουλου, προς το προεδρείο δήμου Πάρου

«Πάρος  
Τετάρτη 23 Μαΐου 2018   
Προς: Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου και υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κοινοποίηση: Δήμαρχο Πάρου κ. Μάρκο Κωβαίο    

Κύριε Πρόεδρε, με την επιστολή μου αυτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παράγραφος 4 του Ν.3852/2010 καταθέτω την παρούσα δήλωση ανεξαρτητοποίησής μου από τη δημοτική παράταξη «Πάρος τώρα στην πράξη» με την οποία αναδείχτηκα δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του έτους 2014. 

Βάσει του άρθρου 66 του Ν.3852/2010 παράγραφος 6 πρέπει να αντικατασταθώ από Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και από μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Επίσης βάσει του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 παράγραφος 4 παραιτούμαι από την θέση του Προέδρου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., από τις επιτροπές «Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και «Αδελφοποιήσεων» του Δήμου και από τις θέσεις που κατέχω στις δύο σχολικές επιτροπές για λόγους που έχω εκθέσει σε επιστολή μου προς τον Δήμαρχο.

Μετά τιμής   
Αθανάσιος Μαρινόπουλος».