Συνεδρίαση επιτροπή ποιότητας ζωής δήμου Πάρου, στις 31/5/2018

Η επιτροπή ποιότητας ζωής δήμου Πάρου συνεδριάζει την Πέμπτη 31/5/2018 στις 12 το μεσημέρι στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Τροποποίηση της Α.Π.177360/18-12-2014 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5MW (95Α/Γ) και των συνοδών έργων».