Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Μάρπησσας, στις 3/6/2018

Τη Δευτέρα 3/6/18 συνεδριάζει η δημοτική κοινότητα Μάρπησσας στο κατάστημά της, στις 8 το βράδυ, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. με επικαιροποιημένα στοιχεία για την τροποποίηση της υπ. Α.Π. οικ. 177360/18-1-14 ΑΕΠΟ του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας [ΑΣΠΗΕ] συνολικής ισχύος 218,5 ΜW (95 A/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων».

2. Εξέταση αιτήματος της ΟΤΕ ΑΕ για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδειας εκτέλεσης εργασιών.

3. Γνωμοδότηση επί αιτήσεως Κρητικού Ελένης για χορήγηση άδειας χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου στο Λογαρά για ανάπτυξη τραπεζ/των.

4. Εξέταση αιτήματος κ. Ψαρρού Κλεοπάτρας για αποκατάσταση οδοστρώματος Δημοτικής οδού στην περιοχή Λογαρά.

5. Εξέταση αιτήματος κ. Κώτση Ευφροσύνης για κοπή ευκαλύπτου.

6. Εξέταση αιτήματος κ. Μελανίτη Α. Ζαχαρούλας για τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης.