Διαβίβαση καταγγελίας της δημοτικής κοινότητας Νάουσας, στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

Το επαρχείο Πάρου διαβίβασε στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περ. Ν. Αιγαίου, την καταγγελία της δημοτικής κοινότητας Νάουσας, σχετικά με την παράνομη ασφαλτόστρωση σε δρόμο στο Φιλίζι