Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Παροικιάς, στις 9/5/2018

Η δημοτική κοινότητα Πάρου (Παροικιάς), συνεδριάζει την Τετάρτη 9/5/2018 στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
    
Θέμα 1ο: Κοπή δέντρων σε δημοτικό χώρο στην περιοχή Λιβάδια.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την: «Τροποποίηση της Α.Π.177360/18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5ΜW (95 Α/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων.