Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου στις 8/5/2018

Την Τρίτη 8/5/2018 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου, στο κτίριο του ΚΕΠ στις 8 το βράδυ, για τη συζήτηση λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αλλαγή οδικού χάρτη για το σχέδιο νόμου του ΥΠ.ΕΣ “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”. Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν του υπ΄αριθμ. 1537/27.4.2018 εγγράφου της ΚΕΔΕ 

2. Λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων

3. Έγκριση μετακινήσεως Δημάρχου

4. Αιτήματα πολιτών.