Σύγκλιση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου Πάρου στις 11/5/2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 11-05-2018 και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την ΔΕΥΑΠ.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΠ κ. Γεώργιος Πούλιος.