Πανκυκλαδικό συνέδριο γυναικών

Το μήνυμα της ενότητας και της δύναμης που απορρέει από αυτήν, έστειλαν οι γυναίκες των Κυκλάδων, από τη Σέριφο, όπου το 10ο πανκυκλαδικό συνέδριο συλλόγων γυναικών, ολοκλήρωσε τις εργασίες του την Κυριακή 6/5/2018. 

Ακόμα, με την ευκαιρία του συνεδρίου διοργανώθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο για γυναίκες αιρετές ή μη, καθώς και για κάθε γυναίκα που επιθυμεί να ενδυναμωθεί για να διεκδικήσει θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό, εθνικό και  ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σεμινάριο παρακολούθησαν γυναίκες από πολλά διαφορετικά νησιά και ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση για αυξημένη συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης και εκπροσώπησης.

Στο συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 120 άτομα, το θέμα της βίας κατά των γυναικών αναπτύχθηκε με ακρίβεια και σαφήνεια από εννέα εξαιρετικές ομιλήτριες και έναν ομιλητή – νομικό σύμβουλο, με ταυτόχρονη προβολή διαφανειών και σχετικών βίντεο. 

Με την ολοκλήρωση των εισηγήσεων του συνεδρίου η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων και ο δήμαρχος Σερίφου υπέγραψαν την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» για τον δήμο της Σερίφου. 

Συμπεράσματα συνεδρίου

Η έξαρση των φαινομένων βίας τα τελευταία χρόνια και τα κλειστά στόματα στις κοινωνίες των Κυκλάδων, επιζητούν την ενεργό συμμετοχή όλων μας, στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, αρχικά σε τοπικό και συλλογικό επίπεδο, ως πιο προσιτό και οικείο. Σε αυτή τη βάση, προγραμματίζεται η δημιουργία άτυπου δικτύου στήριξης «Αγκαλιά προστασίας σε κάθε νησί» με την ενεργοποίηση των κατά τόπους Συλλόγων. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη και δεν πρέπει να νιώθει μόνη στις Κυκλάδες.
- Αίτημα για δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, σε επίπεδο νομού (Σύρος), όπως υφίσταται στη Ρόδο, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου.
- Γραμμή υποστήριξης για γυναίκες στα νησιά από τους συλλόγους. συντονισμός συλλόγων για διάχυση του θέματος στα νησιά με δημιουργία εκδηλώσεων. 
- Αίτημα για κάλυψη των θέσεων κοινωνικής υπηρεσιών στους δήμους των Κυκλάδων, μόνιμες υποστηρικτικές δομές πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχικής υγείας.

Άλλα θέματα

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, τα μέλη της Ο.Συ.Γυ. Κυκλάδων, αξιοποιώντας την ευκαιρία της συνάντησης των νησιών, πραγματοποίησαν δυο συνεδριάσεις, όπου συζήτησαν τα εξής θέματα:
1. Δημιουργία βίντεο με το θέμα του συνεδρίου, τις ομιλίες και στιγμιότυπα από την διοργάνωση. Διάχυση του θέματος του συνεδρίου, με διοργάνωση εκδηλώσεων ανά νησί, όπου θα προβληθεί το βίντεο και θα γίνουν συζητήσεις μεταξύ των γυναικών και ειδικών σε θέματα βίας. 
2. Με πρωτοβουλία και ευθύνη των συλλόγων – μελών της Ο.Συ.Γυ Κυκλάδων, θα διανεμηθεί έντυπο πληροφοριακό υλικό, σε όλα τα νησιά, για την αντιμετώπιση θεμάτων βίας, το οποίο θα λειτουργήσει ενημερωτικά, και υποστηρικτικά. Επίσης θα διανεμηθεί κατάλογος των κοινωνικών φορέων που θα μπορούσε να απευθυνθεί κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων και θέματα βίας. 
3. Ξεκινάει η διαδικασία καταγραφής των εν ενεργεία αργαλειών των νησιών μας, καθώς και των ενεργών ανυφαντριών, με σκοπό την αναβίωση της υφαντουργικής τέχνης στα νησιά. Η πρώτη φάση του Σχεδίου Αναβίωσης της Υφαντικής Τέχνης (ΣΑΥΤ) θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα προχωρήσει η δεύτερη φάση με αίτημα συνεργασίας στο πανεπιστήμιο Αιγαίου.
4. Συζητήθηκε και εξειδικεύτηκε το σχέδιο δράσης 2018, επικαιροποιήθηκαν οι στόχοι της Ομοσπονδίας, προσδιορίστηκε ο διεκδικητικός της ρόλος σε σχέση με τα προβλήματα, καθώς και ο επιμορφωτικός και εκπαιδευτικός της ρόλος. Για την ταχύτερη επίτευξη των σκοπών της, δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας σε όλα τα νησιά, για άμεση επαφή και συνεργασία με την Ομοσπονδία.