Συνεδρίαση επιτροπής διαβούλευσης δήμου Πάρου στις 17/5/2018

Η επιτροπή διαβούλευσης δήμου Πάρου θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, την Πέμπτη 17/5/2018 και ώρα 11:00 π.μ. με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:


1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την: «Τροποποίηση της Α.Π.177360/18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο του έργου «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5ΜW (95 Α/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ »  
Για προβολή του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  στο Link: goo.gl/5wDxso.

* Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στην παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματέα της Επιτροπής ( Σιφναίου Κ. 22843 60112). 
* Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 πμ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Για κατάθεση προτάσεων και εισηγήσεων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: p.sifneou@paros.gr