Κουλουβάχατα: Ο δήμος Πάρου κατά του δήμου... Πάρου!

Η διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού, υπηρεσία δόμησης και περιβάλλοντος δήμου Πάρου, έστειλε στις 31/5/2018 έγγραφο προς τη δημοτική κοινότητα Νάουσας, με θέμα: «Παράνομες εργασίες οδοποιίας μέσα σε δημοτικό χώρο στο Πιπέρι».

Συγκεκριμένα, η παραπάνω υπηρεσία του δήμου Πάρου καλεί τη δημοτική κοινότητα Νάουσας εντός πέντε ημερών από τη λήψη του εγγράφου να απομακρύνουν όλες τις εργασίες οδοποιίας που πραγματοποιήθηκαν εκεί (Πιπέρι) και να γίνει αποκατάσταση (αφαίρεση υλικού 3α, ξηρολιθοδομές κλπ). Σημειώνουμε, ότι πρόκειται για ένα χώρο, ο οποίος εδώ και χρόνια εξυπηρετεί κυρίως τη διέλευση απορριμματοφόρων οχημάτων του δήμου.

Τέλος, η υπηρεσία πολεοδομικού σχεδιασμού του δήμου Πάρου προειδοποιεί τη δημοτική κοινότητα Νάουσας ότι σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν οι εργασίες θα υποστούν τις κατά Νόμο συνέπειες!