Εξετάσεις στην Πάρο, για άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα

Οι εξετάσεις για Άδεια Οδηγού Γεωργικού Ελκυστήρα, Τύπου Α’, Β’ και Πτυχίου Χειριστού θα διεξαχθούν στις 29/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στο γραφείο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Πάρου.
 
Οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν τα εξής (το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 25/06/2018):
 
1. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες
2. Πιστοποιητικά Ιατρικής Εξέτασης από Οφθαλμίατρο και Παθολόγο (συμβεβλημένοι ιατροί)
3. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου (εφόσον υπάρχει)
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεις)
5. ΑΦΜ
6. Ηλεκτρονικό Παράβολο (15,00 ευρώ) – εκδίδεται από την Υπηρεσία
7. Αποδεικτικό κατάθεσης (14,67 ευρώ) για έκδοση Άδειας προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.