Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Αντιπάρου στις 19/6/2018

Την Τρίτη 19/6/2018 στις 2 το μεσημέρι συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή δήμου Αντιπάρου στο δημοτικό κατάστημα για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το A’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2017»
ΘΕΜΑ 2: Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αντιπάρου (Χρήση 2017-2018). Β) Έγκριση της με αρ. 2/2018 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού

ΘΕΜΑ 3: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικού φωτοσήμανσης για το ελικοδρόμιο Αντιπάρου

ΘΕΜΑ 4: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για τη συντήρηση κλιματισμού θέρμανσης σε δημοτικό κτίριο

ΘΕΜΑ 5: «Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ) απορριμματοφόρου οχήματος.