Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία | Καβαρνίδος

«[…] Καβάρνου του μηνύσαντος την αρπαγήν τη Δήμητρι της θυγατρός». Καβαρνίς, ήταν ένα από τα ονόματα που είχε λάβει η Πάρος, κατά τους προϊστορικούς χρόνους.

Το έλαβε από τον Κάβαρνο, βοσκό της Πάρου, που ειδοποίησε τη Θεά Δήμητρα για την αρπαγή της κόρης της Περσεφόνης, από τον Πλούτωνα. Γι’ αυτό, η Θεά, ως ανταμοιβή τον κατέστησε ιερέα στο ναό της. Κάβαρνοι ονομάζονταν οι ιερείς της Δήμητρας στην Πάρο και ήταν οι μόνοι που έμπαιναν στον ναό, αφού δεν επιτρεπόταν στους άνδρες η είσοδος.

Ο Ησύχιος αναφέρει σχετικά: «Κάβαρνοι οι της Δήμητρος ιερείς ως Πάριοι». Ο Bochard δίνει την ερμηνεία ότι το θρησκευτικό όνομα «Καβαρνίς», είναι φοινικικής προέλευσης και σημαίνει θυσιάζω.

Αυτό δείχνει την επίδραση της Φοινίκης επί της Πάρου και τις σχέσεις που είχαν οι Φοίνικες με τους Παριανούς, μετά την κάθοδο των Δωριέων (12ος-11ος αι. π.Χ.) και την κυριαρχία του φοινικικού ναυτικού στο Αιγαίο Πέλαγος. Τότε ήταν που η Πάρος αποκτά εμπορικές σχέσεις με τους ναυτικούς της Τύρου και της Σιδώνος, οι οποίες σχέσεις είχαν επίδραση στην κοινωνική ζωή του νησιού.

(πηγές «Αναδρομές στον κόσμο της Αρχαίας Πάρου», του Ν. Χρ.Αλιπράντη)

Η οδός της ξεκινάει από την οδό «λοχαγού Ιωάννη Δ. Φωκιανού», έως το αδιέξοδο δυτικά, στη συνοικία «Καινούργιο Πηγάδι».

Χριστόδουλος Μαούνης

Μέλος της επιτροπής ονοματοδοσίας Παροικιάς