Υπήρξε απόφαση σε Κοινότητα του δήμου Πάρου, δίχως να έχει προηγηθεί συνεδρίαση;

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, που πραγματοποιήθηκε στις 12/6/2018, η αντιπολίτευση στα προ-ημερήσιας διάταξης θέματα έκανε μία ερώτηση -που αν ισχύει- εγείρει πολλά ζητήματα για τη λειτουργία των δημοτικών-τοπικών κοινοτήτων του νησιού μας, αλλά συγχρόνως και βαρύτατες ποινές στους εμπνευστές της.

Πιο συγκεκριμένα, η αντιπολίτευση ρώτησε αν έχει σταλεί απόφαση τοπικού συμβουλίου, δίχως να έχει προηγηθεί συνεδρίαση! Ο κ. δήμαρχος απάντησε ότι δεν γνωρίζει κάτι γι’ αυτό το θέμα.

Θυμίζουμε όμως ότι σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των κοινοτήτων αυτές πρέπει να συνεδριάζουν υποχρεωτικά μία φορά τον μήνα (άρθρο 5) και ο τόπος και ο χρόνος (ημερομηνία και ώρα) να επιδίδεται στους συμβούλους τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης

Επίσης, τα πρακτικά της συνεδρίασης γράφονται σε ειδικό βιβλίο αριθμημένο και μονογραμμένο από δημόσιο υπάλληλο που ορίζει ο Γενικός Γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης, ενώ υπάλληλος του δήμου κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά που μονογράφονται από όλους όσοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Τέλος, επειδή το θέμα έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση απ’ όσο νόμιζαν πολλοί και επειδή, έχει να κάνει με θέματα λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, πρέπει άμεσα, και επίσημα, ο δήμος Πάρου, να εξηγήσει τι έγινε ή να διαψεύσει την ερώτηση που έκανε η αντιπολίτευση, ως κακόβουλη.