Συνεδρίαση δημοτικής κοινότητας Πάρου στις 22/6/2018

Η δημοτική κοινότητα Πάρου (Παροικιάς), συνεδριάζει την Παρασκευή 22/6/18 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στις 10 το πρωί, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αίτημα συνδιοργάνωσης του Φεστιβάλ Πάρου και παραχώρηση άδεια χρήσης δημοτικών ακινήτων και χώρων.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων.