Συλλογική σύμβαση εργασίας και για τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου στους δήμους

Με την υπογραφή ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ρυθμίζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού (δήμοι) και των Ν.Π.Δ.Δ.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Νίκος Τράκας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής του συνδικαλιστικού οργάνου με τον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη.