Μονοθεματική συνεδρίαση δήμου Πάρου στις 11/7/2018

Την Τετάρτη 11/7/2018 στις 7 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Πάρου θα συνεδριάσει στην αίθουσά του με μοναδικό θέμα τον «Απολογισμό πεπραγμένων δημοτικής αρχής για το έτος 2017».