Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 2/6/2018

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 2/6/2016 η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου στις 11.30 το πρωί στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο Τετάρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 2ο΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 3ο Έγκριση τροποποίησης πολυετούς δαπάνης και διάθεσης ισόποσης πιστώσεως σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 4ο Έγκριση της πραγματοποίησης πολυετούς δαπάνης και διάθεσης ισόποσης πιστώσεως  σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 5ο Καθορισμός νέου κοινόχρηστου χώρου για την παραχώρηση της χρήσης, καθώς και του ανάλογου τέλους χρήσης στην περιοχή του Λογαρά της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας.